آخرین اخبار

 

No posts found.

دَســـــــــــتـــــــــونــــــــك

يات ءِ چَــمّــگ پـــدا چـــكـُـرّان انت يات ءِ چَــمّــگ پـــدا چـــكـُـرّان انت واهـــگ ءِ گـــرانــيــں راه ءَ بـُـرّان انت بے …
Read More

افراط گری مذهبی درهر شکل آن فاجعه آمیز و محکوم به شکست است

حزب مردم بلوچستان از حقوق کامل مردم بلوچستان دفاع می کند و از مردم بلوچستان تقاضا دارد، اجازه ندهند که …
Read More

نمایش دموکراسی در نظام دیکتاتوری ایران: احمد شاهوزایی

رای دادن در یک نظام استبدادی که آزادی انتخاب وجود ندارد عملی ضد اخلاقی است. در نظام سیاسی موجود در …
Read More

دربارهی ما

 

شبکیه چشم آماده

 

Lorem Ipsum در است که به سادگی متن ساختگی چاپ و حروفچینی صنعت. طراح گرافیک از این متن ساختگی استاندارد در صنعت از زمان 1500s، زمانی که یک چاپگر ناشناخته در زمان یک آشپزخانه از نوع و درهم آن را به یک نوع کتاب نمونه بوده است. این نه تنها به پنج قرن، بلکه جهش به حروفچینی الکترونیکی جان سالم به در، باقی مانده اساسا بدون تغییر

img
سیاست خارجی

سیاست خارجی

تحصیلات

تحصیلات

مالیات

مالیات

محیط

محیط

سالمندان

سالمندان

خانواده

خانواده

محدودیت مدت

محدودیت مدت

هزینه

هزینه

انرژی

انرژی

معضلات اجتماعی

معضلات اجتماعی

دَســـــــــــتـــــــــونــــــــك

يات ءِ چَــمّــگ پـــدا چـــكـُـرّان انت يات ءِ چَــمّــگ پـــدا چـــكـُـرّان انت واهـــگ ءِ گـــرانــيــں راه ءَ بـُـرّان انت بے …
Read More

افراط گری مذهبی درهر شکل آن فاجعه آمیز و محکوم به شکست است

حزب مردم بلوچستان از حقوق کامل مردم بلوچستان دفاع می کند و از مردم بلوچستان تقاضا دارد، اجازه ندهند که …
Read More

نمایش دموکراسی در نظام دیکتاتوری ایران: احمد شاهوزایی

رای دادن در یک نظام استبدادی که آزادی انتخاب وجود ندارد عملی ضد اخلاقی است. در نظام سیاسی موجود در …
Read More

نمایش دموکراسی در نظام دیکتاتوری ایران: احمد شاهوزایی

رای دادن در یک نظام استبدادی که آزادی انتخاب وجود ندارد عملی ضد اخلاقی است. در نظام سیاسی موجود در …
Read More
img
img
img